Disclaimer BadkamerID

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Disclaimer BadkamerID

Gebruiksvoorwaarden
Gebruik van onze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met onze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht.

Dit betekent dat Badkamerid.nl niet verantwoordelijk is voor kennelijke foutieve weergaven van prijzen van producten. Op het moment dat prijzen kennelijk foutief op de website getoond worden kan Badkamerid niet gehouden worden om het product voor de op de website kennelijk foutief weergegeven prijs te moeten leveren. Badkamerid.nl zal de klant bij kennisneming van deze fout hiervan per direct informerenlen.

De geboden info is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze gelinkte sites.

Menu